Contact opnemen?
Telefoon: 050-7210825
Email: info@mmhypotheken.nl

Werkwijze

Het proces van al onze adviezen voltrekt zich via een vast patroon, waarbinnen een zestal fases kan worden onderscheiden:
- Oriëntatiefase
- Inventarisatiefase
- Analysefase
- Adviesfase
- Uitvoeringsfase
- Nazorgfase 

Oriëntatiefase
In de oriëntatie fase maken we kennis met elkaar en maken we een korte inventarisatie van uw wensen. Daarnaast wordt er een globale berekening gemaakt van wat u maximaal kunt lenen op basis van uw inkomen. Ook geven we een indicatie van de te verwachten maandlasten. 

Inventarisatiefase
In de inventarisatiefase Gaan we een veel diepere inventarisatie maken van uw huidige financiële situatie, uw wensen en uw doelstellingen en uw prioriteiten. Hier wordt de fundering gelegd voor een optimale invulling van uw financiën. Verder zullen wij voor het opstellen van uw persoonlijke financiële plan noodzakelijke gegevens verzamelen en vastleggen. 

Analysefase
In de analysefase gaan wij na of de door u geformuleerde wensen en doelstellingen, gelet op uw inkomens- en vermogenssituatie, binnen de gegeven juridische, fiscale en economische kaders realiseerbaar zijn. Hierbij neem nemen wij uw persoonlijke omstandigheden en de door u geformuleerde prioriteiten in acht. 

Adviesfase
In de adviesfase zullen wij onze adviezen inhoudelijk vormgeven en uitwerken in uw persoonlijk financieel plan. U ontvangt hiervan een rapport. Hierin wordt aangegeven en onderbouwd op basis van welke financiële producten uitvoering kan worden gegeven aan dit plan. 

Uitvoeringsfase
In deze fase kunnen wij uw persoonlijk financieel plan ten uitvoer brengen. Hier treden wij in contact met de door u gekozen geldverstrekker, verzekeraar, notaris taxatateur e.d. 

Nazorgfase
Het advies over een complex financieel product, zoals een hypotheek, levensverzekering, lijfrente of een arbeidsongeschiktheidsverzekering is tijdsgebonden. 

Het advies is gebaseerd op uw wensen, doelstellingen en de situatie op het moment van afsluiten van het financiële product. In de loop van tijd kunnen zich naast wijzingen in de persoonlijke situatie namelijk tal van andere wijzigingen voordoen, zoals in de wetgeving, marktbrede wijzigingen of wijzingen op productniveau. 

Om financiële producten passend te houden aan de wensen en doelstellingen is nazorg van essentieel belang en zelfs in de wet vastgelegd (Artikel 4:20 WFT) 

Wij bieden onze relaties voor het uitvoeren van de nazorg twee mogelijkheden aan:
- Nazorg op uurtarief 
- Nazorg via service abonnement 

Onder het kopje downloads vind u meer over ons serviceabonnement.


Tarieven

Hieronder staan de tarieven voor de meest voorkomende diensten die wij voor u kunnen verrichten. Staat uw gewenste dienst er niet tussen, neem gerust contact op. 

Wanneer wij voor u aan het werk gaan leggen wij onze dienst en het bijbehorende tarief vast in een opdracht tot dienstverlening. Dit schept helderheid voor alle partijen. 

Brengt u bij ons een nieuwe klant aan waarvoor wij de hypotheek kunnen verzorgen dan ontvangt u van ons een leuke attentie. 

De tarieven zijn te vinden in het volgende document: 

Snel bekijken

  • arrow Hypotheek Advies
  • arrow Second Opinion
  • arrow Hypotheekcheck
  • arrow Werkwijze

Contact opnemen?

Bel naar 050-7210825 of stuur een mail naar: info@mmhypotheken.nl

We streven er naar om binnen één werkdag antwoord te geven.